ტარიფები

ფიქსირებული ტარიფები ზარებზე საქართველოს ფარგლებში

მობილური ქსელი

ფასი

Magti (მაგთი)

0.06/წთ.

Beeline (ბილაინი)

0.06/წთ.

Geocell / Silknet (ჯეოსელი / სილქნეტი)

0.06/წთ.

Silknet მობილური s1 (სილქნეტი)

0.20/წთ.

ფიქსირებული ქსელი

ფასი

თბილისი

0.04/წთ.

რეგიონი

0.06/წთ.

სააბონენტო

ფასი

112-ის ღირებულება 1 ნომერი

0.40

სააბონენტო 1 ნომერი

0.50

VoIP არხი

0.10

პრაის-ფურცელი «Call center»

მომსახურების ყოველდღიური მინიმალური საფასური - 7

მონაცემთა ბაზის მოდულები

ფასი

მონაცემთა ბაზის დისტანციური ოპერატორი

მონაცემთა ბაზასთან 1 მიმართვისთვის 0.20

«IVR»

მონაცემთა ბაზასთან 1 მიმართვისთვის 0.02

«საინფორმაციო (სერვისული) SMS-შეტყობინება»

მონაცემთა ბაზასთან 1 მიმართვისთვის 0.03