მომართვის გაგზავნა

მომართვა განიხილება «შპს «კატენას» მომხმარებელთა საჩივრების განმხილველი სამსახურის დებულების» შესაბამისად.

პასუხს მიიღებთ e-mail-ზე 15 კალენდარული დღის განმავლობაში.