საიმედო და ფუნქციონალური გადაწყვეტილება თქვენი კომპანიისთვის

VoIP-ტელეფონი - ეს არის თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული საიმედო და ფუნქციონალური გადაწყვეტილება თქვენი კომპანიისთვის. VoIP-ტელეფონის გამოყენებით თქვენი კომპანიის ყველა ფილიალი და განყოფილება ერთი მრავალარხიანი სატელეფონო ნომრის ქვეშ გაერთიანდება.

მრავალარხიანი ნომერი

სწრაფი ინსტალაცია

დაბალი ტარიფები

ტარიფები

საქალაქო

0.04

ნომერი არჩევით ან საკუთარი ნომრით გადასვლა

რეგიონალური

0.06

საკუთარი ნომრით გადასვლა

დაწვრილებითი ინფორმაცია

სერვისები

  • ◉ შემოსული ზარებისთვის კომპანიის მისალმება და ინტერაქტიული მენიუ (IVR) სასურველი ტექსტით. მრავალარხიანი სატელეფონო ნომერი - შიდა ნომრებზე ავტომატურად გადამისამართების ფუნქციით;
  • ◉ კომპანიის ოფისების და ფილიალების ერთი საკონტაქტო ნომრის ქვეშ გაერთიანება, ტერიტორიის შეუზღუდავად;
  • ◉ ზარების გადამისამართება მობილურის ნომერზე სასურველი დროის გრაფიკის მიხედვით;
  • ◉ კონფერენც-ზარები (ერთდროული საუბარი ნებისმიერი ქსელის რამდენიმე აბონენტთან);
  • ◉ ინდივიდუალური სატარიფო გეგმა, ადგილობრივ და საერთაშორისო ზარებზე.
  • ◉ მოლოდინის და რიგის რეჟიმი კლიენტებისთვის, მელოდიის თანხლებით – არ იკარგება არცერთი შემოსული ზარი, მიუხედავად იმისა დაკავებულია თუ არა ნომერი. ხმოვანი ფოსტის რეჟიმი არასამუშაო საათებისთვის;
  • ◉ გაყიდვების ავტომატიზირება – ზარებით შემოსული შეკვეთების ავტომატური აღრიცხვა / დაჯგუფება;
  • ◉ ოპერატორების სამართავი სისტემა – აქტიური ზარების მონიტორინგი რეალურ დროში;
  • ◉ ზარების მონიტორინგი, სტატისტიკა და ანალიტიკა, კლიენტთა ბაზის ფორმირება ავტომატურ რეჟიმში;
  • ◉ ავტოინფორმატორი / Auto Dialer - ათობით ერთდროული ზარის განხორციელება, მომხმარებლისთვის სასურველი ინფორმაციის მიწოდების მიზნით (აქციები, სიახლეები, დავალიანება და სხვა).